Menu

Vyhledávání

O nás

Od roku 2000 jsme ve spolupráci s firmou Sportin Praha působili v oblasti revizí sportovních zařízení, přičemž bylo naší snahou uvést svým zákazníkům všechna revidovaná dětská a sportovní hřiště, posilovny a tělocvičny do souladu s platnými normami ČSN EN.

S postupným vývojem ve společnosti se zpřísňují bezpečnostní požadavky, upravují se znění norem a nařízení a ne vždy stačí provozovatelé sportovních zařízení a dětských hřišť držet krok s právě platnou legislativou. Pro výrobu a užívání tělocvičného nářadí, cvičebních ploch, dětských hřišť a činnost jejich provozovatelů byla vydána řada ČSN platných v souladu s evropskými normami (EN), kde je mj. stanoven i způsob provádění pravidelných revizních technických prohlídek.

Naše nezávislá, certifikovaná firma nabízí všem zájemcům z oblasti školství, dále sportovním organizacím, provozovatelům dětských či sportovních hřišť a posiloven, městským a obecním úřadům spravujících, nebo provozujících herní či sportovní zařízení, provedení inspekcí - revizí v souladu s platnými normami ČSN EN. Stručný přehled související legislativy a vydaných norem je uveden v odkazu Legislativa.

Jako držitelé certifikátů vydaných Českou společností pro jakost (CSQ-CERT) a Registračním a certifikačním orgánem Hospodářské komory ČR (Q-REGISTER) věříme, že uspokojíme všechny zákazníky svou odborností. Jsme připraveni Vám ve vašich záležitostech vždy ochotně pomoci.

Ing. Jiří Čáp

revize.dht@email.cz

736 536 837